Route

Route veya routing yönlendirme anlamına gelmektedir. Yönlendirme işlemi yapılabilebilmesi için “Router” yönlendirciye ihtiyaç duyulmaktadır. En basit örneği ile evlerimizde router amacı ile kullandığımız ADSL (Asimetrik Sayısal Abone Hatları) destekleyen, ADSL modemlerimiz mevcuttur. Ancak Router’lar bilmedikleri ağlar ile haberleşemezler. Router’lara farklı lara giden yolları öğretmemiz gerekir. Yani bilmediği bir ağa nasıl ve nereden gideceğini öğretmeliyiz. Bunun yolu da statik route yazmaktır.Yönlendirilme işlemi route komutu ile yapılır.

Sistemin route tablosunu görmek için

route -n

komutu kullanılır. Komutun çıktısı ;

 

 

şeklinde olur. Burada;

destination: hedef adres

genmask: hedef ağ için ağ maskesi

gateway: ağ geçidi (bir bilgisayar, hedefini bilmediği bir paket alırsa bunu kendi üzerinde ayarlanmış olan gateway’a gönderir. Aynı ağdaki tüm hostların gateway’leri ve subnetmaskeleri aynıdır.)

flags: kullanılabilecek seçenekler şunlardır:

U : yönlendirme açık

H : hedef bir konak

G : kullanılan ağ geçidi

R : dinamik yönlendirme için eski yönlendirme geri alınmış

D : bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik yüklenmiş

M : bir süreç veya yönlendirme tarafından dinamik değiştirilmiş

A : addrconf tarafından yüklenmiş

C : arabellek girdisi

! : engellenmiş yol

metric: Hedefe olan uzaklık, genellikle atlama sayısı (hop) ile belirtilir. Eşdeğer yönlendirme olduğunda hangisinin önce kullanılacağını belirler.

Ref: Bu yola yapılmış olan başvuru sayısı.

Use: Yol aramalarının sayısı.

Iface: (Arayüz) Bu yoldan gönderilecek paketler için arabirim.

Router yönlendirme kararı verirken, genmaskları büyükten küçüğe doğru sıralar. Yani özelden

genele doğru sıralar.

Yazılan bütün yönlendirmeler yönlendirme tablosunda tutulur. Bir paket hedefe

doğru yola çıktığında bu tablo okunarak paketin nasıl yönlendirileceğine karar verilir. Routing işlemi her bir routerda her bir paket için yapılır. Router aldığı paketin destination IP

adresine bakar ve rota tablosuna bakar. Router aldığı paketlerle ilgili olarak üç işlemden birini

gerçekleştirir.

– Paketi sonraki (next-hop) adrese gönderir

– Paketi hedef hosta gönderir.

– Paketi draop eder (siler).

Hedefe ulaşıncaya kadar her router için bu işlem devam eder.

Next Hop

Next hop adres kavramı, paketin bir sonraki gideceği adres demektir. Bir ağdaki bir router için

ayarlanmış olan default gateway, ağ dışına çıkacak bütün paketlerin next hop adresidir.

Bir router’ın routing tablosundaki her bir hedef için olan rota, next hop adresini içerir. Router’a

ulaşan her bir paket için router rota tablosunu kontrol eder. Paketin hedef adresi ile uyuşan bir rota

bulursa, o rotanın next hop adresine paket gönderilir. Network ‘un direk routera bağlı olduğu

arayüzü ile aralarında bir 3.katman cihazı bulunmadığı için next hop adresi yoktur. Hedefe

doğrudan paketi router ulaştırır.

Parametreler

-A
(Aile)Tanımlanan adres ailesi kullanılir.
-F
Çekirdeğin FIB (Forwarding Information Base) yönlendirme tablosu üzerinden işlem yapar. Öntanımlıdır.
-C
Çekirdeğin yönlendirme arabelleği üzerinden işlem yapar.
-v
Daha ayrıntılı bilgi verilir.
-n
Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.
-n
Sembolik konak isimlerini saptamaya çalışmadan adreslerin sayısal değerlerini gösterir. DNS bağlantı yolunuzun ortadan kaybolduğu durumlarda oldukça kullanışlı bir seçenektir.
-e
Yönlendirme tablosunu görüntülemek için için netstat(8) biçimini kullanır.
-ee
Yönlendirme tablosundaki bütün parametreler ile oldukça uzun bir satır görüntülenmesine sebep olur.
del
Belirtilen yolu siler.
add
Belirtilen yolu ekler.
target
hedef ağ veya konak. Noktalar ile ayrılmış sayısal değerleri kullanabileceğiniz gibi ağ/konak ismini de yazabilirsiniz.
-net
Hedefin bir ağ olduğunu gösterir.
-host
Hedefin bir konak olduğunu gösterir.
netmask
(Ağ maskesi)Yeni bir ağ yolu eklenirken kullanılacak ağ maskesini gösterir.
gw
(Ağ geçidi)Paketler bu ağ geçidi üzerinden yollanır.
metric N
Yönlendirme tablosundaki metric alanını (yönlendirme süreçleri tarafından kullanılan), belirtilen N değerine ayarlar.
window P
Bu yol üzerinden yapılan işlemlerde TCP pencere boyutunu P değerine göre ayarlar.
irtt I
Bu yol üzerinden yapılan bağlantılarda ilk tam dönüş süresi (irtt- initial round trip time) I milisaniye olarak ayarlanır. Bu değer 1-12000 arası olabilir.
reject
Bir yol aramasının başarısız olmasını sağlamak için engelleyici bir yol oluşturur. Bu seçenek, öntanımlı yolun kullanılmasından önce, ağların gizlenmesini sağlamak amacı ile kullanılabilir. Güvenlik duvarı oluşturma anlamında ele alınmamalıdır.
Mod,dyn,reinstate
Düzeltilmiş veya dinamik bir yönlendirme yapar. Bu seçenekler teşhis amaçlıdır ve genelde sadece yönlendirme süreçleri tarafından kullanılırlar.
dev If
Yolun belirtilen aygıtla ilişkilendirilmesini güçlendirmek amacı ile kullanılır. Böylece çekirdeğin kendi içindeki aygıtı tespit etme denemesi yapmasına gerek kalmaz. Normal ağlar için bu seçeneğe ihtiyaç yoktur.

Komut kullanımı :

Nereye yönlendirileceği bilinmeyen her paketin yönlendirildiği ağ geçidine varsayı-

lan ağ geçidi denir ve şu şekilde tanımlanır:

route add default gw 0.0.0.0

Router’a bir default route ayarlanabilir. 0.0.0.0 adresi kullanılır. Default route,

routing tablosunda hedefe ait bir kayıt yoksa kullanılır.Default route yoksa paket silinir.

Bunun dışında belirli ağlar veya IP’ler için aynı komut kullanılarak yönlendirme yapı-

labilir.

Aşağıdaki yönlendirme 10.0.2.X ağına giden istekleri eth1 arayüzüne yönlendirir:

route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 eth1

Aşağıdaki örnekte 10.0.2.5 IP’li hosta erişimleri eth1 üzerinden yapmak üzere bir yön-

lendirmedir:

route add -host 10.0.2.5 eth1

Komut satırından yapılacak yapılandırmalar bilgisayar yeniden başlatıldığında ge-

çersiz olacaktır. Bilgisayar her açıldığında yapılandırmanın yeniden yapılabilmesi

için yapılandırma dosyaları kullanılır. Linux dağıtımları ağ arayüzünü aktif eden açılış

betiklerine sahiptir. Bu betikler yapılandırma dosyalarını okuyarak komut satırından

verilen yapılandırma komutlarını her açılışta çalıştırır.

Ağ arayüzlerini kontrol eden ana yapılandırma dosyası /etc/network/interfaces dos-

yasıdır.

/etc/network/interfaces dosyası okunduğunda ;

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 172.16.45.219

netmask 21

çıktısı alınır.

Bu dosyada her bir ağ arayüzü için bir blok oluşturulur ve bu blokta IP adresi, netmask

ve varsayılan ağ geçidi tanımlanır.

Kalıcı yönlendirmeler eklemek için ilgili arayüz bloğuna aşağıdaki gibi post-up

(arayüz up olduktan sonra) ve pre-down (arayüz down olmadan önce) satırları eklenir:

post-up ip route del -net 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0

post-up ip route add -host 10.1.2.51 eth1

pre-down ip route add -net 10.1.2.0 netmask 255.255.255.0

pre-down ip route add -host 10.1.2.51 eth1

Ağ yapılandırması yapılmış bir sistemde ağ arayüzlerini başlatmak için ifup

komutu kullanılır. Bu komut /etc/network/interfaces gibi yapılandırma

dosyalarını okuyarak arayüzleri yapılandırır.

ifup

ifdown

Ağ hizmetlerini başlatmak için:

/etc/init.d/networking start

Ağ hizmetlerini yeniden başlatmak için:

/etc/init.d/networking restart

Gnome grafik ortamda ağ yapılandırmasını yapmak için network-admin yapılandır-

ma aracı kullanılır.

Systemd de servislerinizi “systemctl [start/stop/restart/reload/…] service” komutu ile de yönetebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir