Android Tarih ve Zaman Bilgisi

Android, java Tarih ve Zaman bilgisini geri döndürme işlemini gerçekleştiren metot.

 

Özel format desenlerine tarih ve zaman bilgisi elde etmek için. Tarih ve zaman desenini argüman olarak gönderen ve desen yapısına göre tarih/zaman bilgisini geri döndüren metot.

 

Date and Time PatternResult
"yyyy.MM.dd G 'at' HH:mm:ss z"2001.07.04 AD at 12:08:56 PDT
"EEE, MMM d, ''yy"Wed, Jul 4, '01
"h:mm a"12:08 PM
"hh 'o''clock' a, zzzz"12 o'clock PM, Pacific Daylight Time
"K:mm a, z"0:08 PM, PDT
"yyyyy.MMMMM.dd GGG hh:mm aaa"02001.July.04 AD 12:08 PM
"EEE, d MMM yyyy HH:mm:ss Z"Wed, 4 Jul 2001 12:08:56 -0700
"yyMMddHHmmssZ"010704120856-0700
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSZ"2001-07-04T12:08:56.235-0700
"yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSSXXX"2001-07-04T12:08:56.235-07:00
"YYYY-'W'ww-u"2001-W27-3

Format Örnekleri Kaynak: https://developer.android.com/reference/java/text/SimpleDateFormat

Posted by Resul

.NET, WPF, MVC, Android

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir